Kata-Kata Bijak

Awal mula menuntut ilmu, diam. Yg ke2, mendengar dgn tekun. Yg ke3, faham & hafal. Yg ke4, mengamalkannya, yg ke5, menyebarluaskannya.
Biografi Ahmad Wahib – Budayawan dan Pemikir Islam
Ahmad Wahib Lahir di Sampang, 9 November 1942 dan meninggal dunia pada tahun 1973 tepatnya tanggal 31 maret di Jakarta. Beliau adalah seorang budayawan dan pemikir Islam. Semasa hidupnya, Ahmad Sihab banyak membuat catatan perenungan yang juga telah dibukukan dalam Pergolakan Pemikiran Islam.
Cara bersikap kita terhadap ajaran Islam, Qur’an dan lain-lain sebagaimana terhadap Pancasila harus berubah, yaitu dari sikap sebagai insan otoriter menjadi sikap insan merdeka, yaitu insan yang produktif, analitis dan kreatif. (Catatan Harian 16 Agustus 1970)
Berikut Cuplikan Catatannya:
Aku bukan nasionalis, bukan katolik, bukan sosialis. Aku bukan buddha, bukan protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut muslim. Aku ingin orang menilai dan memandangku sebagai suatu kemutlakan (absolute entity) tanpa menghubung-hubungkan dari kelompok mana saya termasuk serta dari aliran apa saya berangkat. Memahami manusia sebagai manusia. (Catatan Harian 9 Oktober 1969)
Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Wahib

Kata-Kata Bijak

Awal mula menuntut ilmu, diam. Yg ke2, mendengar dgn tekun. Yg ke3, faham & hafal. Yg ke4, mengamalkannya, yg ke5, menyebarluaskannya.